YHDISTYS

Iisalmen Nuorison Tuki ylläpitää nuorten työpajatoimintaa sekä nuorten asuntoja. Yhdistys myös toteuttaa etsivää nuorisotyötä yhteistyössä Iisalmen kaupungin ja Vieremän kunnan kanssa. Toimintaansa yhdistys kehittää mm. hanketoiminnan kautta.

 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat:
  • Erilaisuuden kunnioittaminen: kaikki erilaisia, kaikki samanarvosia.
  • Tasa-arvoisuus: Meille voi tulla sellaisena kuin on. Nuoret ja ohjaajat ovat samanarvoisia.
  • Turvallisuus: turvallinen ilmapiiri ja toimintaympäristö sekä rajat ja raamit, joiden puitteissa toimia. Meillä saa myös mokata!
  • Aito kiinnostus: pysytään ajan hermolla ja seurataan ilmiöitä. Mitä nuorille kuuluu?
  • Nuoruuden kunnioittaminen: Nuoria kuullaan ja he saavat äänensä kuuleviin INTRY:n toiminnassa sekä toiminnan kautta.