DIAGNOOSINA NUORUUS

Uusi ryhmä tulossa tammikuun lopussa 2018

Ryhmänohjaajat:

Tulossa: Mirja Piitulainen

Tiina Tikkanen-Nissinen  tiina.tikkanen-nissinen@intry.fi