KAPASITEETTI KÄYTTÖÖN

Kapasiteetti käyttöön – nuorten neuropsykiatrinen valmennus arjen toimintaympäristöissä -hankkeessa tarjotaan ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta (myöh. nepsy-valmennus) 15-29 -vuotiaille nuorille Iisalmessa ja lähialueilla. Hanketta toteuttaa Iisalmen Nuorison Tuki ry ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Iisalmen kaupunki sekä OLVI-säätiö. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2019 – 31.7.2022.

Hankkeelle myönnetty jatkokausi toteutuu ajalla 1.2.-31.7.2022. Jatkokaudella pilotoidaan 5kk:n mittaisen yksilövalmennuksen malli, johon otetaan 10-20 nuorta. Lisäksi toteutamme ryhmävalmennuksia 6-8 hengen pienryhmissä. Jatkokauden toimenpiteiden tuloksellisuuden tutkii Kuntoutussäätiö.


AJANKOHTAISTA

Päivitetty 16.5.2022

Vanhempien ja läheisten vertaisryhmätoiminta

Käynnistämme vertaisryhmätoiminnan vanhemmille ja läheisille, joiden perheeseen tai lähipiiriin kuuluu erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Lapsen tai nuoren ikää ei ole rajattu, eikä nuoren tarvitse asua kotona/kanssasi toimintaan osallistuaksesi.
Ryhmän tarkoitus on mahdollistaa ajatusten ja kokemusten vaihto muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa sekä antaa voimavaroja arkeen. Toiminnan sisältö suunnitellaan ryhmäläisten kesken ja se on vapaamuotoista sekä luottamuksellista. Paikalla on hankkeen työntekijöitä alustamassa keskustelua. Toiminta on maksutonta. 

Keväälle suunnittelut tapaamiset toteutuvat joka 3. keskiviikko alkaen viikolla 11:

16.3. klo 17 – 19
6.4. klo 17 – 19
27.4. klo 17 – 19
18.5. klo 17 – 19
15.6. klo 17 – 19

Toiminta toteutetaan INTRY:n tiloissa, osoitteessa Kivirannantie 32, 74130 Iisalmi.Tämän jälkeen ryhmän on mahdollista jatkaa toimintaa itsenäisesti INTRY:n tarjoamissa tiloissa. Tarpeen vaatiessa myös lapset voi ottaa mukaan, jolloin järjestämme heille omaa tekemistä vanhempien tapaamisen ajaksi.

Etukäteisilmoittautuminen on suotavaa. Voit kysyä lisää tai ilmoittautua p. 044 491 8244/Jenni Tikkanen tai jenni.tikkanen@intry.fi

********************************

Kevään 2022 yksilö- ja ryhmävalmennukset ovat käynnistyneet viikolla 3. Emme ota enää uusia nuoria hankkeeseen.

Ryhmävalmennuksia toteutetaan viikoilla 3 – 9 sekä 13 – 19. Ryhmään otetaan 6-8 nuorta ja ryhmä tapaa yhteensä 7 kertaa. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen,  stressinhallinta, tunne-elämä sekä erilaiset arjenhallintaan liittyvät sisällöt. Lopulliset ryhmässä käsiteltävät teemat suunnitellaan osallistujien toiveiden pohjalta. Ryhmävalmennuksiin mahdollisuus järjestää kimppakyyti meidän puolestamme Iisalmen taajaman alueelta.

Uudet ryhmävalmennusryhmät ovat alkaneet viikolla 13 ja 15. INTRY:llä toteutuu ryhmät tiistaisin klo 15.30 alkaen sekä keskiviikkoisin klo 13 alkaen.

Valmennuksiin osallistumiseksi ei vaadita diagnooseja tai virallisia lähetteitä, yhteydenotto meihin joko omatoimisesti, läheisen tai vaikkapa tutun työntekijäsi kanssa, riittää. Ota rohkeasti yhteyttä! Mahdollisuus käydä tutustumassa ennen valmennusten alkua.

*****************************

Hankkeen tavoitteina on ratkaisukeskeisen nepsy-valmennuksen keinoin parantaa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden elämänhallintaa ja -laatua. Valmennus auttaa nuorta tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa sekä löytämään uusia toimintatapoja ja ajattelumalleja erityisesti arjen sujumisen haasteisiin. Hankkeessa vahvistetaan nuoren itsenäistä pärjäämistä erilaisissa toimintaympäristöissä sekä tuetaan nuorta kiinnittymään tarpeen mukaisiin palveluihin, koulutukseen tai työelämään. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta neuropsykiatrisista erityispiirteistä nuorten kanssa toimivien verkostojen ja ammattilaisten keskuudessa sekä antaa tietoa nuorten läheisille. Hankkeen aikana valmennus on asiakkaalle ja ohjaavalle taholle maksutonta.

Mitä?

▪ nepsy-valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka täydentää muita palveluja ja perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen
▪ työskennellään voimavarakeskeisesti kohti tavoitteita, jotka laaditaan asiakaslähtöisesti valmennuksen alussa
▪ kasvatetaan asiakkaan itseohjautuvuutta ja -luottamusta omiin kykyihin sekä etsitään uusia näkökulmia ja toimintatapoja arkeen
▪ valmennusta voidaan tarjota myös ryhmämuotoisesti esimerkiksi vertaisryhmässä
▪ ohjausta ja neuvontaa valmennettavien läheisille, verkostoyhteistyössä toimiville,
oppilaitoksille tai työpaikoille

Kenelle?

▪ 15-29 -vuotiaille nuorille, joilla on arjen sujumiseen vaikuttavia haasteita tai vaikeuksia kiinnittyä opintoihin tai työelämään
▪ nuorille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, mutta ei välttämättä diagnoosia, esim.:
o tiedonkäsittelyn tai toiminnanohjauksen hankaluudet
o alentunut itsesäätelykyky, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen häiriöt
o haasteet vuorovaikutuksessa tai sosiaalisissa tilanteissa
o yleiset elämänhallinnan haasteet

Miten?

▪ lähettävän tahon ohjaamana tai itsenäisesti
▪ asiakkaalle yksilöllisesti laaditun valmennussopimuksen mukaisesti
▪ tapaamisten määrä ja valmennuksen kesto yksilöllisten tarpeiden mukaan
▪ keväällä 2022 yksilövalmennus toteutetaan 5kk:n mittaisena valmennuksena
▪ lisäksi keväällä 2022 toteutetaan ryhmämuotoista nepsy-valmennusta
▪ voidaan toteuttaa toimintaympäristössä, jossa tuen tarve ilmenee, esim. koti, koulu, harrastukset, virastot, digiympäristöt tai INTRY:n tilat
▪ valmennuksen etenemistä ja tavoitteiden täyttymistä seurataan ja arvioidaan

etunimi.sukunimi@intry.fi