YHDISTYS

Iisalmen Nuorison Tuki ry (INTRY) on vuonna 1974 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden ja elinolojen parantaminen.

Yhdistyksen toiminta-ajatus on ”INTRY:llä teemme työtä suurella sydämellä, välitämme aidosti nuorista, olemme sinnikkäitä, emme anna periksi ja luomme nuorille turvallisen ilmapiirin sekä selkeät rajat.”

Yhdistyksen visio kuuluu seuraavasti: ”Positiivinen ja välittävä ilmapiiri välittyy myös ulospäin ja toiminnan kautta tuemme nuoria. Haluamme, että jokainen nuori voidaan kohdata sellaisena kuin hän on. INTRY on kaikkia nuoria varten.”

Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

Erilaisuuden kunnioittaminen: kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Turvallisuus: turvallinen ilmapiiri ja toimintaympäristö sekä rajat ja raamit, joiden puitteissa toimia.

Tasa-arvoisuus: Meille voi tulla sellaisena kuin on. Nuoret ja ohjaajat ovat samanarvoisia. Meillä saa myös mokata.

Nuoruuden kunnioittaminen: Nuoria kuullaan ja he saavat äänensä kuuluviin INTRY:n toiminnassa sekä toiminnan kautta. Pysymme ajan hermolla ja seuraamme ilmiöitä. Mitä nuorille kuuluu?

Yhdistyksen juuret ovat katutyössä sekä vuonna 1975 toimintansa aloittaneessa nuorisobussissa. Valtioneuvosto valitsi Iisalmen kokeilukunnaksi, kun haluttiin kehittää mobiilia nuorisotyötä, eli nuorisobussia/discobussia , jonka myötä nuorisotyö tavoittaisi myös syrjäseutujen nuoret. INTRY oli tuolloin se taho, joka otti toiminnan hoitaakseen.

Yhdistys käynnisti nuorten työpajatoiminnan jo vuonna 1987 ja toiminta jatkuu edelleen. Noihin aikoihin alkoi myös nuorisokahvilatoiminta. Yhdistys teki myös kehitysyhteistyötä Tansaniassa lähes koko 1990-luvun. Vuosikymmenen alussa yhdistys myös rakensi 26 nuorille tarkoitettua asuntoa, jotka ovat edelleen yksi yhdistyksen toiminnan kulmakivistä.

Yhdistyksellä on ollut historiansa aikana useita kehittämishankkeita nuorisotyön sekä sosiaalisen nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan saralla. INTRY on edelleen aktiivinen hanketoimija ja yhdistys kehittääkin toimintaansa hankkeiden avulla.

INTRY:n palvelukokonaisuuteen kuuluvat nuorten työpajatoiminta sekä nuorten asumistoiminta. Toiminnan tarkoituksena on nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan taitoja ja tarjota tukea kohti koulutusta ja työelämää. Yhdistys tekee yhteistyötä kuntien lisäksi myös muiden alueella nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

Iisalmen Nuorison Tuki ry: n hallitus 2024

puheenjohtaja Hannele Tams 

varapuheenjohtaja Tuija Nissinen 

hallitus

Tomi Tajakka
Raimo Huttunen
Rauno Hukkanen
Minna Lappalainen
Matti Rönkkö
Pekka Tikkanen

Liity jäseneksi!

Iisalmen Nuorison Tuki ry:n jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, yhdistykset ja muut yhteisöt. Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja olet mukana tukemassa nuorisotyötä.

Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja olet mukana tukemassa nuorisotyötä

Maksamalla jäsenmaksun, tuet Iisalmen Nuorison Tuki ry:n toimintaa ja näin vaikutat nuorten palveluihin ja työllistymiseen sekä kouluttautumiseen. Jäsenenä olet myös tukemassa Iisalmessa ja laajemminkin Ylä-Savon alueella tehtävää nuorisotyötä. Voit olla mukana myös vapaaehtoisena, vaikkapa tekemässä tapahtumia nuorille.

Järjestön matalan kynnyksen palvelut alueen nuorille tähtäävät nuorten elinolojen parantamiseen ja antavat toiminnassa mukana oleville nuorille eväitä oman elämänsä haltuunottoon. Yhdistyksen toiminnassa on vuosittain laaja joukko eri ikäisiä nuoria. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm. nuorten matalan kynnyksen työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä nuorten asumistoiminta. Lisäksi yhdistyksellä on nuorten vertaisryhmätoimintaa. Myös kulttuurinen nuorisotyö on osa yhdistyksen toimintaa. 2017 yhdistys mm. käynnisti nuorille suunnatun bänditoiminnan. Yhdistys kehittää toimintaansa erilaisten hankkeiden kautta ja uutena hankkeena on käynnistynyt Diagnoosina Nuoruus -nuorten sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminta. Vuosi huipentuu nuorille suunnattuun jouluruokailuun, jossa on yhteistyökumppaneina alueen yrityksiä.

INTRY:n jäsenmaksut vuodelle 2024 ovat:
  • 10,00€/v henkilöjäsen
  • 25,00€/v yhteisöjäsen (yhdistys, yritys)


Jäsenmaksuohjeet
Tilinumero: FI39 5068 0620 0272 74 (IBAN), OKOYFIHH (BIC)
Maksun saaja: Iisalmen Nuorison Tuki ry
Viestiosioon: Jäsenmaksu 2024 ja yhteystietosi (maksajan nimi ja osoite)
Määrä: 10,00 euroa (henkilöjäsen) 25,00 euroa (yhteisöjäsen)

Jos sinulla on kysyttävää, laita sähköpostia petri.karhu@intry.fi
tai soita numeroon 044 521 0051.