DIAGNOOSINA NUORUUS

 


Aloitimme 1.12.2017 kaksivuotisen ESR-hankkeen. Järjestämme ryhmätoimintaa alle 29-vuotiaille nuorille. Ryhmä tarjoaa nuorille ryhmämuotoista sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalisella kuntoutuksella halutaan parantaa nuoren kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista ja vuorovaikutussuhteista sekä vahvistaa yhteiskunnallista osallisuutta. (SHL 17§)   

Ryhmä kokoontuu Iisalmen Nuorison Tuki ry:n tiloissa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-13 kolmen kuukauden jaksoissa. Ennen ryhmää sekä sen aikana nuori saa myös yksilöohjausta. Tavoitteena on ryhmän päättyessä, että jokaisella on oma jatkopolku.  

2018 ryhmät  
22.5.-9.8.2018  (Ryhmä on täynnä)
11.9.-29.11.2018   
   
Ryhmätoiminnan kehittäminen on aloitettu viime vuoden alussa ja kaksi ryhmää on jo toteutunut. Tässä nuorten (iältään 20-22 vuotta) palautetta aiemmista ryhmistä:  
”Tekemistä ja sisältöä päiviin ja rytmiä arkeen”  
”Opin muiden avulla itsestä uusia asioita, opin olemaan aktiivisempi.”  
”Ryhmä antoi itsevarmuutta ja sain olla oma itseni. Nyt on helpompi olla muiden seurassa ja lähteä kotoa.”  
”Onnistuin siinä, että uskalsin lähteä tuntemattomien kanssa ryhmään. Opin itsestäni että se onnistuu ja pystyn olemaan vieraiden kanssa”.  

Nuoret ovat ohjautuneet tähän mennessä mm. etsivän nuorisotyön, aikuissosiaalityön ja mielenterveyspalveluiden kautta sekä omien kavereiden suosituksesta.  
 
Hankkeen aikana ryhmään osallistuminen on maksutonta ja osallistujat on vakuutettu toiminnan aikana.  
 
Jos haluat tietää lisää  hankkeesta tai ohjata nuoren ryhmään, ota yhteyttä!

 

Ryhmänohjaajat:

Tiina Tikkanen-Nissinen, hankeohjaaja puh.0405372240 tiina.tikkanen-nissinen@intry.fi
Mirja Piitulainen, hankekoordinaattori puh.0503210026 mirja.piitulainen@intry.fi