KAPASITEETTI KÄYTTÖÖN


AJANKOHTAISTA

Päivitetty 20.6.2022

Hankkeessa on siirrytty asiakastyön jälkeen päätösvaiheeseen, joka sisältää hankkeemme toimenpiteiden raportointia ja kirjaamista. Lisäksi hanketiimi pitää kertyneitä lomiaan pois ennen hankkeen päättymistä. Virallisesti hanke päättyy 31.7.2022.

Hankkeen päätösseminaari toteutetaan WEBINAARINA keskiviikkona 31.8.2022 klo 13 – 15.30 Teams-sovelluksella. (Huom., webinaari elokuussa, sillä haluttu huomoida kesälle ajoittuvat lomat)
Iltapäivän aikana esittelemme hankkeessa toteutettuja sisältöjä ja toimintoja. Lisäksi kuulemme hankkeesta laadittujen opinnäytetöiden ja Kuntoutussäätiön tuloksellisuuden arvioinnin tulokset. Esittelyssä myös hankkeesta toteutettu video, jossa kuulemme nuorten omia kokemuksia valmennuksesta.

Mikäli haluat kutsulinkin webinaariin, ota yhteyttä marja.blixt@intry.fi.

Kapasiteetti käyttöön – nuorten neuropsykiatrinen valmennus arjen toimintaympäristöissä -hankkeessa tarjotaan ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta (myöh. nepsy-valmennus) 15-29 -vuotiaille nuorille Iisalmessa ja lähialueilla. Hanketta toteuttaa Iisalmen Nuorison Tuki ry ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Iisalmen kaupunki sekä OLVI-säätiö. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2019 – 31.7.2022.

Hankkeelle myönnetty jatkokausi toteutuu ajalla 1.2.-31.7.2022. Jatkokaudella pilotoidaan 5kk:n mittaisen yksilövalmennuksen malli, johon otetaan 10-20 nuorta. Lisäksi toteutamme ryhmävalmennuksia 6-8 hengen pienryhmissä. Jatkokauden toimenpiteiden tuloksellisuuden tutkii Kuntoutussäätiö.

*****************************

Mitä?

▪ nepsy-valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka täydentää muita palveluja ja perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen
▪ työskennellään voimavarakeskeisesti kohti tavoitteita, jotka laaditaan asiakaslähtöisesti valmennuksen alussa
▪ kasvatetaan asiakkaan itseohjautuvuutta ja -luottamusta omiin kykyihin sekä etsitään uusia näkökulmia ja toimintatapoja arkeen
▪ valmennusta voidaan tarjota myös ryhmämuotoisesti esimerkiksi vertaisryhmässä
▪ ohjausta ja neuvontaa valmennettavien läheisille, verkostoyhteistyössä toimiville,
oppilaitoksille tai työpaikoille

Kenelle?

▪ 15-29 -vuotiaille nuorille, joilla on arjen sujumiseen vaikuttavia haasteita tai vaikeuksia kiinnittyä opintoihin tai työelämään
▪ nuorille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, mutta ei välttämättä diagnoosia, esim.:
o tiedonkäsittelyn tai toiminnanohjauksen hankaluudet
o alentunut itsesäätelykyky, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen häiriöt
o haasteet vuorovaikutuksessa tai sosiaalisissa tilanteissa
o yleiset elämänhallinnan haasteet

Miten?

▪ lähettävän tahon ohjaamana tai itsenäisesti
▪ asiakkaalle yksilöllisesti laaditun valmennussopimuksen mukaisesti
▪ tapaamisten määrä ja valmennuksen kesto yksilöllisten tarpeiden mukaan
▪ keväällä 2022 yksilövalmennus toteutetaan 5kk:n mittaisena valmennuksena
▪ lisäksi keväällä 2022 toteutetaan ryhmämuotoista nepsy-valmennusta
▪ voidaan toteuttaa toimintaympäristössä, jossa tuen tarve ilmenee, esim. koti, koulu, harrastukset, virastot, digiympäristöt tai INTRY:n tilat
▪ valmennuksen etenemistä ja tavoitteiden täyttymistä seurataan ja arvioidaan

etunimi.sukunimi@intry.fi